Úsek školstvo
Základná škola Hôrka
Riaditeľka   Danka Hašková, PaedDr.
Učitelia   Jana Brejčáková, Mgr.
  Zuzana Lazorová, Mgr.
  Mariana Pšeneková, Mgr.
  Peter Palider, Mgr. (učiteľ náboženskej výchovy)
Ekonómka  pre školstvo   Mária Štefková, Mgr.
(ZŠ prenesené kompetencie – mzdy, účtovníctvo, administratíva)
Školník–údržbár   Rastislav Drenčeny
Upratovačka   Eva Korenková
Školský klub   Jaroslava Polčinová, PaedDr.
Materská škola Hôrka
Riaditeľka   Beáta Kalová, Bc.
Učitelia   Františka Chorovská, Bc.
  Štefánia Kováčová, Mgr.
  Petra Rakociová
  Anna Stanová
  Lucia Varhoľová,  Mgr.
Ekonómka  pre školstvo   Mária Štefková, Mgr.
(MŠ originálne kompetencie – mzdy, účtovníctvo, administratíva
Upratovačka   Jana Vidová
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Hôrka
Vedúca ŠJ pri ZŠ a MŠ Hôrka   Jana Lörincová, Bc.
Kuchárka v ŠJ pri MŠ Hôrka   Martina Michlíková
Kuchárka v ŠJ pri MŠ Hôrka   Mária Brachňaková
Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit