Úsek školstvo
Základná škola, Hôrka 50
Riaditeľka   Danka Hašková, PaedDr.
Učitelia   Jana Brejčáková, Mgr.
  Zuzana Lazorová, Mgr.
  Peter Palider, Mgr. (učiteľ náboženskej výchovy)
  Jaroslava Polčinová, PaedDr.
  Mariana Pšeneková, Mgr.
  Ivana Slavkovská, Mgr.
Ekonómka  pre školstvo   Mária Štefková, Mgr.
(pre prenesené kompetencie)
Školník–údržbár   Rastislav Drenčeny
Upratovačka   Eva Korenková
Školský klub   Jaroslava Polčinová, PaedDr. (1. odd.)
  Ivana Slavkovská, Mgr. (2. odd.)
Materská škola, Hôrka 142
Riaditeľka   Beáta Machová, Mgr.
Učitelia   Františka Chorovská, Bc.
  Štefánia Kováčová, Mgr.
  Petra Rakociová
  Alena Šavelová, Mgr.
  Lucia Varhoľová,  Mgr.
Ekonómka  pre školstvo   Mária Štefková, Mgr.
(pre originálne kompetencie)
Upratovačka   Jana Vidová
Školské stravovanie – ŠJ MŠ Hôrka a ŠJ ZŠ Hôrka
Vedúca ŠJ MŠ a  ŠJ ZŠ Hôrka   Jana Lörincová, Bc.
Kuchárka v ŠJ MŠ Hôrka   Martina Michlíková
Kuchárka v ŠJ ZŠ Hôrka   Mária Brachňaková
Pomoc. kuchárka v ŠJ ZŠ Hôrka   Jaroslava Chovancová
Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit