Úradná tabuľa
  • Stránky 3 z 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hôrka na II. polrok 2018

Dokument-ikona

  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hôrka na II. polrok 2018

Čítaj viac...

Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku

Dokument-ikona

  Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku

Čítaj viac...

Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku

Dokument-ikona

  Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku

Čítaj viac...

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

Dokument-ikona

  Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

Čítaj viac...

Oznam – Zverejnenie zámeru

  Oznam – Zverejnenie zámeru

Čítaj viac...

Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Hôrke

Dokument-ikona

Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Hôrke […]

Čítaj viac...

Oznámenie prerokovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Dokument-ikona

Oznámenie prerokovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácie Obce hôrka […]

Čítaj viac...

Správa o hodnoteni strategického dokumentu Územného plánu obce Hôrka.

Dokument-ikona

Správa o hodnoteni strategického dokumentu Územného plánu obce Hôrka. Informácia o verejnom prerokovaní a uskutočnení konzultácii. […]

Čítaj viac...

Oznámenie prerokovania konceptu územnoplánovacej dokumentácie

Dokument-ikona

Oznámenie prerokovania konceptu územnoplánovacej dokumentácie […]

Čítaj viac...

Výročná správa Obce Hôrka za rok 2015

Dokument-ikona

Individuálna Výročná správa Obce Hôrka za rok 2015 […]

Čítaj viac...
  • Stránky 3 z 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
PlusMinusObnovit