Úradná tabuľa
  • Stránky 2 z 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Dokument-ikona

  Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Čítaj viac...

Informácie pre voliča

Dokument-ikona

  Informácie pre voliča

Čítaj viac...

Individuálna Výročná správa Obce Hôrka za rok 2017

Dokument-ikona

  Individuálna Výročná správa Obce Hôrka za rok 2017

Čítaj viac...

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hôrka na I. polrok 2019

Dokument-ikona

  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hôrka na I. polrok 2019

Čítaj viac...

Rozpočet na rok 2019

Dokument-ikona

  Rozpočet na rok 2019

Čítaj viac...

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Dokument-ikona

  Výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
  Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
 

Čítaj viac...

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.3/2018

Dokument-ikona

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.3/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu Obce Hôrka

Čítaj viac...

Výzva na predloženie ponuky – Detské ihrisko v obci Hôrka

Dokument-ikona

  1. Výzva
  2. Kúpna zmluva
  2. Príloha č.2
  3. Príloha č. 3

Čítaj viac...

Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku

Dokument-ikona

  Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku

Čítaj viac...

Návrh VZN č. 2/2018 o organizácií miestneho referenda

Dokument-ikona

  Návrh VZN č. 2/2018 o organizácií miestneho referenda

Čítaj viac...
  • Stránky 2 z 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
PlusMinusObnovit