Oznámenie o strategickom dokumente č. 1/2015

Oznámenie o stradegickom dokumente č. 1/2015

Prílohy:

ÚPN- O Hôrka, Švábovce, Hozelec – Návrh zmeny funkčného využitia územia 

Urbanistická štúdia územného plánu sídelných útvarov Hozelec, Švábovce, Hôrka č. 1/2015-širšie vzťahy 01

Urbanistická štúdia územného plánu sídelných útvarov Hozelec, Švábovce, Hôrka č. 1/2015-zmena a doplnok-text

Urbanistická štúdia územného plánu sídelných útvarov Hozelec, Švábovce, Hôrka č. 1/2015-komplex. návrh-náložka 2a

Urbanistická štúdia územného plánu sídelných útvarov Hozelec, Švábovce, Hôrka č. 1/2015-komplex. návrh-2

Urbanistická štúdia územného plánu sídelných útvarov Hozelec, Švábovce, Hôrka č. 1/2015-04_ti

Urbanistická štúdia územného plánu sídelných útvarov Hozelec, Švábovce, Hôrka č. 1/2015-04_ti_nalozka

Urbanistická štúdia územného plánu sídelných útvarov Hozelec, Švábovce, Hôrka č. 1/2015-05-01_ppf

Urbanistická štúdia územného plánu sídelných útvarov Hozelec, Švábovce, Hôrka č. 1/2015-05-02_ppf

Urbanistická štúdia územného plánu sídelných útvarov Hozelec, Švábovce, Hôrka č. 1/2015-02-03_komplex

Urbanistická štúdia územného plánu sídelných útvarov Hozelec, Švábovce, Hôrka č. 1/2015-04-2_ti

Urbanistická štúdia územného plánu sídelných útvarov Hozelec, Švábovce, Hôrka č. 1/2015-04-2_ti_nalozka

Urbanistická štúdia územného plánu sídelných útvarov Hozelec, Švábovce, Hôrka č. 1/2015-05-2_ppf

Urbanistická štúdia územného plánu sídelných útvarov Hozelec, Švábovce, Hôrka č. 1/2015-05-2_ppf_nalozka

Urbanistická štúdia územného plánu sídelných útvarov Hozelec, Švábovce, Hôrka č. 1/2015-02-3_komlex_nalozka

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit