Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Hôrke
PlusMinusObnovit