Organizačný pokyn starostu obce Hôrka o spôsobe platenia a určení času
PlusMinusObnovit