Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dokument-ikona

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Čítaj viac...

Verejná vyhláška

Dokument-ikona

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania
Začatie konania

Čítaj viac...

Oznámenie o strategickom dokumente “Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Dokument-ikona

Oznámenie o strategickom dokumente “Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Čítaj viac...

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Hôrka pre školský rok 2019/2020

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Hôrka pre školský rok 2019/2020

Čítaj viac...

Verejná vyhláška

Dokument-ikona

Verejná vyhláška

Čítaj viac...

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

Dokument-ikona

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

Čítaj viac...

Upovedomenie

Dokument-ikona

Upovedomenie

Čítaj viac...

Miera vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Dokument-ikona

Miera vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Čítaj viac...

Verejná obchodná súťaž – prenájom nebytových priestorov

Dokument-ikona

  Verejná obchodná súťaž – prenájom nebytových priestorov

Čítaj viac...

Čerpanie rozpočtu za rok 2018

Dokument-ikona

Čerpanie rozpočtu za rok 2018

Čítaj viac...
PlusMinusObnovit