- Oficiálne stránky obce Hôrka - https://obechorka.sk -

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

  Hôrka_súhrnná_správa_1_Q_2018

  Hôrka_súhrnná_správa_2_Q_2018

  Hôrka_súhrnná_správa_3_Q_2018

  Hôrka_súhrnná_správa_4_Q_2018

  Hôrka_súhrnná_správa_1_Q_2017

  Hôrka_súhrnná_správa_2_Q_2017

  Hôrka_súhrnná_správa_3_Q_2017

  Hôrka_súhrnná_správa_4_Q_2017