Súčastnosť

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 1797
 • muži 897
 • ženy 900

 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 359
 • Produktívny vek (15-54) ženy 540
 • Produktívny vek (15-59) muži 603
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 295

 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 43
 • muži 17
 • ženy 26

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Predajňa nepotravinárskeho tovaru
 • Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Telocvičňa
 • Futbalové ihrisko
 • Knižnica
 • Pošta
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Materská škola
 • Základná škola
Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit