- Oficiálne stránky obce Hôrka - https://obechorka.sk -

Starosta obce

Štatutárny zástupca
Starosta   Ing. Helena Mihalčinová