- Oficiálne stránky obce Hôrka - https://obechorka.sk -

Školstvo

Meno školy  Základná školaZakladna_skola
Adresa školy  

Hôrka 50, 059 12 Hôrka
Riaditeľka ZŠ  
Dana Hašková, PaedDr.
Telefón  
+421527793167
Webová adresa  
http://zshorka.edupage.org/
E-mail školy  
haskova.dana@gmail.com

Meno školy  Materska_skola
Materská škola
Adresa školy  
Hôrka 50, 059 12 Hôrka
Riaditeľka MŠ  
Beata Kalová, Bc.
Telefón  
+421527793107

Webová adresa  

E-mail MŠ