- Oficiálne stránky obce Hôrka - https://obechorka.sk -

Sadzobník správnych poplatkov

 Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

 Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií

  VZOR- Sadzobník spravnych poplatkov od 1.1.2018