Profil verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ   Obec Hôrka
Sídlo   Hôrka 141
PSČ   059 12
Štatutárny zástupca   Ing. Helena Mihalčinová – starosta obce
IČO   00326194
Telefón   +421527793461
E-mail   obechorka@obechorka.sk
www   www.obechorka.sk
Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit