- Oficiálne stránky obce Hôrka - https://obechorka.sk -

Prehlásenie o prístupnosti

Internetová stránka obce Hôrka (http://obechorka.sk) sa snaží o maximálne dodržiavanie všetkých dostupných štandardov prístupnosť webových stránok.

Pri jej vytváraní sa zohľadňovali nasledovné metodiky:

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Blind Friendly Web: Zásady prístupnosti webových stránok pre používateľov s ťažkým zrakovým postihnutím

WCAG 2.0

Štruktúra

Text stránky je logicky štruktúrovaný aj pri vypnutých kaskádových štýloch (CSS).

Tlač

Stránky sú pre tlač automaticky optimalizované za využitia kaskádových štýloch (CSS).

Veľkosť textov

Text na stránke je definovaný v relatívnych jednotkách a je teda možné ho zväčšovať/zmenšovať podľa uváženia v prípade, že prehliadač disponuje touto funkcionalitou.