Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo   9 členné

Poslanci  

1. PaedDr. Stanislav Dubrovčák
2. Peter Gorecký
3. Félix Harendarčík
4. Ing. Ingrid Chorovská
5. Emil Chovanec
6. Tomáš Kožuch
7. Jaroslav Zachar
8. Ing. Peter Žoldák
9. Katarína Žoldáková

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit