- Oficiálne stránky obce Hôrka - https://obechorka.sk -

Komisie OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda Peter Gorecký
Člen Félix Harendarčík
Člen Jaroslav Zachar
Člen Katarína Žoldáková