Komisie OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda Peter Gorecký
Člen Félix Harendarčík
Člen Jaroslav Zachar
Člen Katarína Žoldáková

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit