- Oficiálne stránky obce Hôrka - https://obechorka.sk -

Kluby a zväzy

Klub dôchodcov

Sídlo 
Hôrka 220, 059 12 Hôrka (kultúrny dom)
Predseda klubu   Peter Spišák
Mobil  +421905033215
Hospodár, pokladník   Anna Racinová
Mobil  +421908107032

Členovia výboru
Predseda  Anna Malá
Podpredseda  Štefánia Plaštiaková
Pokladník, hospodár   Anna Racinová
Kultúrny referent   Mária Majerská
Zapisovateľ   Mária Chorovská

Revízna komisia
Predseda   Štefan Danilo
Člen komisie   Katarína Gromovská
Člen komisie   Margita Chovancová

Pri klube dôchodcov účinkuje spevácka skupina SENIORKA.

Fotogaléria klubu dôchodcov

Zbor  122. zbor strážnych anjelov – Poprad
Oddiel 
Hôrkáči
Družina  
Hôrkáči (starší) – (od 10 rokov) v nedeľu o 15:00
Stratená stopa (mladší) – (do 10 rokov) v nedeľu o 14:00
Vodca oddielu   Anna Halčinová
Adresa  Primovce 461, 05912 Hôrka
Telefón   +421907300100
E-mail  
anna.halcinova@centrum.sk

Fotogaléria zboru strážnych anjelov

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Adresa  
059 12 Hôrka
Telefón  
+421908634623
+421527793214
E-mail  
lubomirdravecky@centrum.sk
Web  
www.postoveholuby.sk