- Oficiálne stránky obce Hôrka - https://obechorka.sk -

Hlavný kontrolór obce 2017

Hlavný kontrolór obce  Ing. Mgr. Milan Tomáš (od 01.07.2015)

2015 | 2016

Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hôrka na I. polrok 2018

 Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hôrka na I. polrok 2017