- Oficiálne stránky obce Hôrka - https://obechorka.sk -

Hlavný kontrolór obce 2015

Hlavný kontrolór obce   Ing. Mgr. Milan Tomáš (od 01.07.2015)

2016 | 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na IV. štvrťrok 2015