Hlavný kontrolór obce 2015
Hlavný kontrolór obce   Ing. Mgr. Milan Tomáš (od 01.07.2015)

2016 | 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na IV. štvrťrok 2015

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit