- Oficiálne stránky obce Hôrka - https://obechorka.sk -

Dôležité kontakty

Starosta obce Ing. Helena Mihalčinová
Telefón   +421527793461

Ohlasovňa požiarov (kancelária OcÚ)
Telefón   +421527793124

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Adresa  Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
Telefón  +421527870111

Tatrahasil Poprad – technik PO
Telefón  +421527732645
Mobil  +421905350940

Poruchy elektrickej siete
Adresa   Mlynská 31, Košice
Call centrum   0800123332

Poruchy plynovej inštalácie
Adresa  Rozvojová 6, Košice
Call centrum   0850111727
Plynári – dispečing
Telefón  +421527192335

Poruchy vodovodnej inštalácie
Adresa  Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
Telefón   +421527873115
Call centrum  0850111800

TELEKOM
Stála služba Košice
Telefón  +42155/6250096
Poruchová služba
Telefón  +421556250097
Telefón  12129

ŽELEZNICE
Výpravca ŽS Poprad – Tatry
Telefón  +421527168195

OBVODNÝ ÚRAD POPRAD
Odbor krízového riadenia
vedúci odboru
Mobil   +421903608462
Pracovník v služobnej pohotovosti
Mobil   +421905621204

LINKY TIESŇOVÝCH VOLANÍ
Hasičská a záchranná služba
Telefón  150, 112
Záchranná služba
Telefón  155, 112, 16155
Polícia
Telefón  158, 112