- Oficiálne stránky obce Hôrka - https://obechorka.sk -

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

  Informačný leták-grafické znázornenie-registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu

  Informačný leták-postup-registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu