- Oficiálne stránky obce Hôrka - https://obechorka.sk -

Oznam

Obecný úrad oznamuje, že v prípade doručených žiadostí fyzických a právnických osôb o zmenu a doplnky územného plánu bude tieto obec posudzovať až po 30.06.2019 a súčastne oznamuje, že náklady spojené so zmenami a doplnkami územného plánu realizovanými na základe žiadostí fyzických a právnických osôb budú hradiť žiadatelia v plnom rozsahu.