Zasadnutia OZ 2018

Termíny zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hôrka na II. polrok 2018:

6.09.2018 o 18. 00 hod.
4.10.2018 o 18. 00 hod.

Termíny zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hôrka na I. polrok 2018:

15.03.2018 o 18.00 hod.

26.04.2018 o 18.00 hod.

31.05.2018 o 18.00 hod.

22.06.2018 o 18.00 hod.

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit