Zasadnutia OZ 2018

Termíny zasadnutia Obecné zastupiteľstva obce Hôrka na I. polrok 2018:

15.03.2018 o 18.00 hod.

26.04.2018 o 18.00 hod.

31.05.2018 o 18.00 hod.

22.06.2018 o 18.00 hod.

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit