Zasadnutia OZ 2017

2016

Termíny zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka na I. polrok 2017

9. februára.2017 o 18,00 hod.

23. marca .2017 o 18.00 hod.

27. apríla 2017 o 18.00 hod.

25. mája 2017 o 18.00 hod.

22. júna 2017 o 18.00 hod.

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit