Zasadnutia OZ 2017

2016

Termíny zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka na II. polrok 2017

21. september 2017 o 18,00 hod.

26. október 2017 o 18.00 hod.

23. november 2017 o 18.00 hod.

14. december 2017 o 18.00 hod.

Termíny zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka na I. polrok 2017

9. február 2017 o 18,00 hod.

23. marec 2017 o 18.00 hod.

27. apríl 2017 o 18.00 hod.

25. máj 2017 o 18.00 hod.

22. jún 2017 o 18.00 hod.

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit