Zasadnutia OZ 2016

2017

Termíny zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka na II. polrok 2016

8. septembra 2016 o 18.00 hod.

20. októbra 2016 o 18.00 hod.

24. novembra 2016 o 18.00 hod.

15. decembra 2016 o 18.00 hod.

Termíny zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka na I. polrok 2016

3. marca 2016 o 18.00 hod.

7. apríla 2016 o 18.00 hod.

12. mája 2016 o 18.00 hod.

16. júna 2016 o 18.00 hod.

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit