VZN č. 3/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Hôrka
PlusMinusObnovit