Úradná tabuľa
  • Stránky 3 z 3
  • 1
  • 2
  • 3

Výročná správa Obce Hôrka za rok 2015

Dokument-ikona

Individuálna Výročná správa Obce Hôrka za rok 2015 […]

Čítaj viac...

Návrh rozpočtu na rok 2017

Dokument-ikona

Návrh rozpočtov na roky 2017, 2018 a 2019 […]

Čítaj viac...

Záverečný účet obce Hôrka

Dokument-ikona

Záverečný účet Obce Hôrka a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 […]

Čítaj viac...

Zmena a doplnok č.1/2015 Hôrka Švábovce Hozelec

Dokument-ikona

Zmena a doplnok č.1/2015 Urbanistickej štúdie územného plánu sídelných útvarov Hôrka Švábovce Hozelec […]

Čítaj viac...

Organizačný pokyn starostu obce Hôrka o spôsobe platenia a určení času

Dokument-ikona

Organizačný pokyn starostu obce Hôrka o spôsobe platenia a určení času platenia poplatkov na úseku školstva […]

Čítaj viac...

Výročná správa Obce Hôrka

Dokument-ikona

Individuálna výročná správa

Obce Hôrka za rok 2014 […]

Čítaj viac...

Výzva na verejné obstarávanie

Dokument-ikona

Verejný obstarávateľ: Obec Hôrka, 059 12 Hôrka
Zadanie zákazky podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z a jeho doplnkov
Súťažné podklady […]

Čítaj viac...

Oznámenie o strategickom dokumente č. 1/2015

Dokument-ikona

1. Základné údaje o obstarávateľovi

2. Názov: Zmena a doplnok č. 1/2015 Urbanistickej štúdie územného plánu sídelných útvarov Hôrka Švábovce Hozelec […]

Čítaj viac...

Oznámenie o strategickom dokumente č. 2/2015

Dokument-ikona

1. Základné údaje o obstarávateľovi

2. Názov: Zmena a doplnok č. 1/2015 Urbanistickej štúdie územného plánu sídelných útvarov Hôrka Švábovce Hozelec […]

Čítaj viac...
  • Stránky 3 z 3
  • 1
  • 2
  • 3
PlusMinusObnovit