Návrh VZN č. 1/2018 o organizácií miestneho referenda
PlusMinusObnovit