Úradná tabuľa
  • Stránky 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3

Výrub stromov

Dokument-ikona

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie […]

Čítaj viac...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dokument-ikona

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva […]

Čítaj viac...

Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Hôrke

Dokument-ikona

Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Hôrke […]

Čítaj viac...

Oznámenie prerokovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Dokument-ikona

Oznámenie prerokovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácie Obce hôrka […]

Čítaj viac...

Pozvánka

Dokument-ikona

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hôrka […]

Čítaj viac...

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie

Dokument-ikona

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie […]

Čítaj viac...

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácie pre voliča

Dokument-ikona

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácie pre voliča […]

Čítaj viac...

Správa o hodnoteni strategického dokumentu Územného plánu obce Hôrka.

Dokument-ikona

Správa o hodnoteni strategického dokumentu Územného plánu obce Hôrka. Informácia o verejnom prerokovaní a uskutočnení konzultácii. […]

Čítaj viac...

Záverečný účet Obce Hôrka za rok 2016

Dokument-ikona

Záverečný účet Obce Hôrka za rok 2016 […]

Čítaj viac...

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín

Dokument-ikona

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín […]

Čítaj viac...
  • Stránky 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3
PlusMinusObnovit