Úradná tabuľa
  • Stránky 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3

Územné rozhodnutie – verejná vyhláška

Dokument-ikona

  Územné rozhodnutie – verejná vyhláška
  Situácia

Čítaj viac...

Výberové konanie na pozíciu pomocnej kuchárky do školskej jedálne

Dokument-ikona

Výberové konanie na pozíciu pomocnej kuchárky do školskej jedálne

Čítaj viac...

Návrh rozpočtu na rok 2019

Dokument-ikona

  Návrh rozpočtu na rok 2019

Čítaj viac...

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.3/2018

Dokument-ikona

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.3/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu Obce Hôrka

Čítaj viac...

Výzva na predloženie ponuky – Detské ihrisko v obci Hôrka

Dokument-ikona

  1. Výzva
  2. Kúpna zmluva
  2. Príloha č.2
  3. Príloha č. 3

Čítaj viac...

Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku

Dokument-ikona

  Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku

Čítaj viac...

Návrh VZN č. 2/2018 o organizácií miestneho referenda

Dokument-ikona

  Návrh VZN č. 2/2018 o organizácií miestneho referenda

Čítaj viac...

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hôrka na II. polrok 2018

Dokument-ikona

  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hôrka na II. polrok 2018

Čítaj viac...

Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku

Dokument-ikona

  Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku

Čítaj viac...

Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku

Dokument-ikona

  Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku

Čítaj viac...
  • Stránky 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3
PlusMinusObnovit