Úradná tabuľa
  • Stránky 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3

Verejná vyhláška

Dokument-ikona

Verejná vyhláška […]

Čítaj viac...

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácie pre voliča

Dokument-ikona

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácie pre voliča […]

Čítaj viac...

Správa o hodnoteni strategického dokumentu Územného plánu obce Hôrka.

Dokument-ikona

Správa o hodnoteni strategického dokumentu Územného plánu obce Hôrka. Informácia o verejnom prerokovaní a uskutočnení konzultácii. […]

Čítaj viac...

Záverečný účet Obce Hôrka za rok 2016

Dokument-ikona

Záverečný účet Obce Hôrka za rok 2016 […]

Čítaj viac...

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín

Dokument-ikona

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín […]

Čítaj viac...

Výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie

Dokument-ikona

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie […]

Čítaj viac...

Oznámenie prerokovania konceptu územnoplánovacej dokumentácie

Dokument-ikona

Oznámenie prerokovania konceptu územnoplánovacej dokumentácie […]

Čítaj viac...

Výročná správa Obce Hôrka za rok 2015

Dokument-ikona

Individuálna Výročná správa Obce Hôrka za rok 2015 […]

Čítaj viac...

Návrh rozpočtu na rok 2017

Dokument-ikona

Návrh rozpočtov na roky 2017, 2018 a 2019 […]

Čítaj viac...

Výrub drevín v obci Hôrka

Dokument-ikona

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie […]

Čítaj viac...
  • Stránky 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3
PlusMinusObnovit