Starosta obce

Štatutárny zástupca
Starosta   Vladimír Boška, Ing.

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit