Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo   9 členné

Poslanci  

1. Peter Spišák, Mgr.
2. Félix Harendarčík
3. Jozef Imrich, Ing.
4. Stanislav Dubrovčák PaedDr.
5. Katarína Žoldáková
6. Peter Gorecký
7. Alena Varhoľová
8. Helena Mihalčinová, Ing.
9. Jana Šulíková, Bc.

  Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva I. polrok 2018

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit