Komisie OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda  Stanislav Dubrovčák, PaedDr.
Člen  Jana Šulíková, Bc.
Člen  Helena Mihalčinová, Ing.

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit