Komisie OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda  Ján Hudzík, JUDr.
Člen  Jana Šulíková, Bc.
Člen  Helena Mihalčinová, Ing.

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit