Hlavný kontrolór obce 2017

Hlavný kontrolór obce  Ing. Mgr. Milan Tomáš (od 01.07.2015)

2015 | 2016

 Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hôrka na I. polrok 2017

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit