Archív ÚT

Výzva na predloženie cenovej ponuky na prenájom nebytových priestorov

Dokument-ikona

Obec Hôrka č. 141, 05912 Hôrka podľa ust. § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka týmto oznamuje, že […]

Čítaj viac...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dokument-ikona

Verejný obstarávateľ: Obec Hôrka, 059 12 Hôrka
Zadanie zákazky podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z a jeho doplnkov […]

Čítaj viac...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dokument-ikona

Výzva na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu chodníkov a parkoviska na miestnom cintoríne v časti Kišovce. […]

Čítaj viac...
PlusMinusObnovit