Zber nebezpečného odpadu

Obec Hôrka oznamuje, že od 13.11.2017 do 17.11.2017 bude pristavená mobilná zberňa na zber nebezpečných odpadov na parkovisku pred obecným úradom.

Do mobilnej zberne patria:

  • žiarivky
  • opotrebovaný motorový olej
  • akumulátory a batérie
  • znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla (nie tekuté)
Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit