Príde k nám MIKULÁŠ

Oznamujeme všetkým našim deťom, že v nedeľu 10. decembra 2017 o 12:30 hodine zavíta do našej obce na konskom koči

M i k u l á š.

Darčeky začne rozdávať v časti Kišovce – Hucľoch, prejde cez Hušták, Kišovskú baňu, Kišovce dedinu, potom pôjde do Primoviec, Ondreja a skončí na Hôrke.


O 16:00 hodine sa uskutoční v Kultúrnom dome vianočný koncert Súkromnej základnej umeleckej školy Fantázia. Na koncerte sa predstavia žiaci , učitelia a orchester SZUŠ Fantázia pod názvom

„Vianočná hviezdička“

Na koncerte vystúpia aj deti z našej obce, ktoré SZUŠ Fantázia navštevujú.

Náhľad a tlač Náhľad a tlač
PlusMinusObnovit